پایان نامه ساختمان سرعتی پوسته در اصفهان

تعداد صفحات: 130 فرمت فایل: pdf - word کد فایل: 10001357
سال: 1387 مقطع: مشخص نشده دسته بندی: پایان نامه فیزیک
قیمت قدیم:۱۹,۶۰۰ تومان
قیمت: ۱۷,۵۰۰ تومان
دانلود مقاله
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه پایان نامه ساختمان سرعتی پوسته در اصفهان

  گروه ژئوفیزیک

  پایان نامه کارشناسی ارشد

  (‌گرایش لرزه شناسی )

   

  چکیده:

  بررسی ویژگیهای لرزه زمین ساخت ،لرزه خیزی و تعیین سرعت انتشار موج لرزه ای در پوسته زمین ، نقش مهمی در شناسایی توانمندی گسله ها و تعیین محل دقیق زمین لرزه ها دارد. بر اساس داده های موجود در شبکه زلزله نگاری اصفهان از تاریخ 01/09/2000 تا پایان 30/12/2002 توسط 4 ایستگاه تعداد 3968 زلزله ثبت شده است. با استفاده از وارون سازی داده های لرزه ای ثبت شده ، 15 پروفیل شامل دو ایستگاه و یک زلزله ، زمانهای رسید امواج به ایستگاههای مورد نظر محاسبه شده و سپس با انتخاب یک مدل اولیه سه لایه پارامترهای عمق و سرعت مربوط به  هر لایه بهینه گردیده است که عمق فصل مشترک لایه اول و دوم از 5 تا 17 کیلومتر و عمق فصل مشترک لایه دوم و سوم از 24 تا 46 کیلومتر متغیر است. تغییرات سرعت در لایه دوم از 5.2 تا 6.1 کیلومتر بر ثانیه و ضخامت این لایه از 3.8 تا 16.9 کیلومتر متفاوت است. تغییرات سرعت در لایه سوم از 4.2 تا 6.7 کیلومتر بر ثانیه بوده و ضخامت این لایه نیز در موقعیت های مختلف از 20 تا 33.4 کیلومتر متغیر می باشد که نتایج بهینه سازی شده با انجام درون یابی برای رسم نقشه های پربندی سرعت با عمق به کار برده شده اند. با بررسی دقیق نقشه ها ، نا پیوستگی سرعتی یا تغییرات ناگهانی در عمق فصل مشترک لایه ها به گسل های موجود در منطقه نسبت داده شده اند.

  مقدمه

  در ترسیم نقشه های تکتونیک دنیا، قسمت اعظم فلات ایران را به صورت یک صفحه (plate) کوچک مثلثی در نظر می گیرند که به وسیله دو سیستم گسل تراستی (البرز در شمال و زاگرس در جنوب غرب) محدود می شود و از نظر موقعیت جغرافیائی در حاشیه جنوبی صفحه اوراسیا و در طول بین ، و عرض بین قرار دارد. همچنین مجموعه حوادث زمین شناسی رخ داده شده ، نشانه ناآرامی پوسته در نواحی مختلف ایران می باشد که نتیجه آن زمین لرزه است وقتی مطالعه زمین شناسی یک سرزمین مورد نظر است، منظور مطالعه پوسته زمین آن و بالاخص بخش سطحی همین پوسته و تغییرات تحولاتی است که در طی دوران های زمین شناسی بر اثر عملکرد فازهای مختلف کوهزائی و خشک زائی، پسرویها و پیشرویهای دریایی، هوازدگی و فرسایش، در سطح آن پدید آمده و مطالعه همین عوارض به خصوص در کشور ما می تواند کمک بسیار زیادی به شناخت دقیق تر مکان وقوع زلزله ها و گسل ها نماید.

  علاوه بر این ها دلایل عمده در خطای تعیین موقعیت زلزله های ایران، پراکنده بودن دستگاه ها در ایران و عدم وجود مدلهای پوسته ای و سرعتی می باشد.

  به همین دلیل مکان یابی مجدد زلزله، حتی پس از بازخوانی مجدد همه زمانهای رسید ممکن است موقعیت های کانونی را اصلاح نکند،بنابراین در صورتی این کار معنا پیدا می کند که یک مدل پوسته ای صحیح در دسترس باشد.

  یکی از اهداف علم ژئوفیزیک، مطالعه ساختمان پوسته زمین است. از مهمترین موارد کاربرد نتایج پوسته زمین، مطالعات زمین ساختی و لرزه خیزی است.

  زمین لرزه ها چشمه های انرژی امواج کشسان هستند که از تمامی درون کره زمین عبور کرده و اطلاعات در مورد ساختار کشسانی درون زمین را در بر دارند.

   

  روش های گوناگون ژئوفیزیکی از جمله :

  الف : روش های گرانی سنجی : اندازه گیری تغییرات در میدان گرانی زمین

  ب: روش های مغناطیس سنجی : اندازه گیری تغییرات مغناطیسی سنگها

  ج: روش های الکتریکی : در کاوشهای الکتریکی با آشکار سازی هایی، اثرهای سطحی حاصل از عبور جریان الکتریکی از داخل زمین بررسی می شود و به انواع متعددی همچون جریان تلوریک مگنتوتلوریک، مقاومت ویژه، الکترومغناطیس، قطبش و القائی و ... تقسیم می گردد .

  د: لرزه نگاری : این روش از نظر کارآئی و مخارج و تعداد ژئوفیزیست های شاغل در آن از مهمترین روشهای ژئوفیزیکی است و نسبت به سایر روشهای دیگر برتریهایی دارد و این روش در اکتشاف و تولید ذخایر هیدروکربوری نقش بسیار مهمی را ایفا می کند. همه این روش ها برای مطالعه ساختار پوسته بکار می رود و روش های لرزه ای بر حسب نوع چشمه بکار رفته دو نوع اند:

  1)

  2)

  برخلاف میدان جاذبه که چشمه ها (اجرام درون زمین) به شکل نامشخص توزیع شده اند، چشمه امواج لرزه ای (کانون ها) تقریباً همیشه از دیدگاه مکان و زمان قابل ردگیری بوده مخصوصاً هنگامی که امواج لرزه ای توسط انفجارهای مصنوعی بوجود آیند در روش دوم، با پردازش لرزه نگاشت های حاصل از زلزله ها می توان به مطالعه پوسته پرداخت در مطالعه پوسته با استفاده از امواج حاصل از زلزله ، می توان از امواج حجمی یا سطحی استفاده نمود. امواج سطحی برای مطالعات کلی و در مقیاس وسیع کاربرد دارند در حالیکه امواج حجمی عمدتاً برای مطالعات دقیق محلی مورد استفاده قرار می گیرند با توجه به زلزله خیزی ایران، ضروری به نظر می رسد که ساختار پوسته در کشور ما به یکی از روش های مدرن و کارائی امروزی یعنی روش وارون سازی شناخته شود.

  در اینجا اصولاً چند جوابی بودن حل ها به هنگام عمل وارونه نمودن داده های لرزه ای به خصوص زمان سیرها در الگوهای ساختاری مطرح نمی شوند و یکی از مناطقی که تاکنون کمتر روی آن کار شده استان اصفهان و به طور کلی قسمت های مرکزی فلات ایران می باشد لذا به منظور شناخت بیشتر پوسته در این ناحیه، ساختار سرعتی و عمقی پوسته در این ناحیه با روش وارون سازی زمانهای رسید امواج P زلزله های ثبت شده، مورد مطالعه قرار می گیرد بدیهی است که مزیت روش وارون سازی نسبت به سایر روش ها از جمله روش مدل مستقیم، که با سعی و خطا بهترین مدل را انتخاب می کند، آن است که از سرعت محاسباتی بالاتری نسبت به روش مستقیم برخوردار می باشد.

   

  فصل اول

  زمین لرزه ای تاریخی و قرن جاری منطقه مورد مطالعه

   

   

   

   

   

  1-1 زمین لرزه های تاریخی :

  سده نهم و دهم (دوره صفاریان):

  در سوی باختری کویر راه هایی شیراز را به اصفهان پیوند می داد و از اصفهان جاده هایی به سوی شمال به ری و همدان می رفت. راههایی نیز از دهانه خلیج فارس از طریق خوزستان به اصفهان می رسید . یکی از این راهها را ابودلف و یکی دیگر را ناصر خسرو بیهوده است. همچنین راه هایی قدیمی در سرتاسر لرستان مراکز پیشین ساسانیان را به یکدیگر می پیوستند و در روزگار فرمانروایی خلفا پررفت و آمدتر شدند (سیرو 1949 ص 2،11).

  به رغم این شبکه گسترده راه ها هیچ اطلاعاتی از زمین لرزه بزرگی در زاگرس مرکزی (که تقریباً با دلالت جبال تطبیق می کند)، به جز رویداد سال 872 م سمیره، باز نمانده است. با این همه می توان درباره این آرامش لرزه ای ظاهری به وارسی پرداخت در وهله اول جغرافی دانان عرب سده دهم به بالا بودن لرزه خیزی جبال، بویژه پیرامون همدان، اشاره می کنند. در سوی باختر منطقه، در بغداد، که می توان آن را اندام بسیار حساس دریافت خبر تلقی کرد، لرزه های فراوانی روی می داده که آسیب چندانی وارد نمی آورده و احتمالاً از زاگرس سرچشمه می گرفته اند. در مورد بسیاری از این رویدادهای جبال به منطقه رو مرکزی زمین لرزه یا ناحیه بیشینه‌ی آسیب اشاره دقیقی نشده است. آشکار است که ثبت بسیار چشمگیر زمین لرزه ها در بغداد (جمعاً هفده زمین لرزه ) بیش از آنکه به دلیل بالا بودن لرزه خیزی محل باشد مربوط به عوامل تاریخی است (شکل 1-1)

 • فهرست و منابع پایان نامه ساختمان سرعتی پوسته در اصفهان

  فهرست:

  چکیده فارسی............................................................................................................. 1

  مقدمه ....................................................................................................................... 2

  فصل اول : زمین لرزه های تاریخی و قرن جاری منطقه مورد مطالعه

  زمین لرزه های تاریخی ...................................................................................... 7

  زمین لرزه های به وقوع پیوسته در منطقه ........................................................... 11

  دقت رو مرکز دستگاهی زمین لرزه ها ............................................................... 22

  فصل دوم : بررسی زمین ساخت ولرزه زمین ساخت گستره مورد مطالعه

  2-1 گسل آوج ...................................................................................................... 30

  2-2 گسل بیابانک................................................................................................... 32

  2-3 گسل رفسنجان ............................................................................................... 32

  2-4 گسل دورونه ( گسل کویر بزرگ ) ................................................................... 33

  2-5 گسل ترود....................................................................................................... 34

  2-6 گسل کلمرد .................................................................................................... 38

  2-7 گسل پشت بادام ............................................................................................. 39

  2-8 گسل قم – زفره ............................................................................................. 41

  2-9 گسل کاشان .................................................................................................... 41

  2-10 گسل دهشیر ( نائین- بافت ) ........................................................................ 45

  2-11 گسل زاگرس ............................................................................................... 46

  فصل سوم :مطالعات انجام شده بر روی پوسته ی فلات ایران

  3-1 مطالعات انجام شده بر روی پوسته فلات ایران .................................................. 50

  3-2 پوسته زمین .................................................................................................... 61

  3-2-1 پوسته قاره ای زمین .................................................................................... 61

  3-2-2 پوسته اقیانوسی زمین .................................................................................. 62

  3-2-3 وضعیت پوسته زمین در ایران ...................................................................... 63

  3-2-4 پوسته قاره ای در ایران ................................................................................ 63

  3-2-5 پوسته اقیانوسی در ایران .............................................................................. 63

  3-3 حرکات پوسته زمین ........................................................................................ 64

  3-4 گسل های مهم ایران ........................................................................................ 65

  3-5 تکتونیک و لرزه زمین ساخت ایران مرکزی ........................................................ 66

  فصل چهارم : روش‌های مورد استفاده برای مطالعه پوسته

  مقدمه ..................................................................................................................... 70

  4-1 روش یک ایستگاه ........................................................................................... 71

  4-2 روش دوایستگاه ............................................................................................. 73

  4-2-1 مقدمه‌ای بر روش دو ایستگاه ....................................................................... 73

  4-2-2 محاسبه فرمول و خطاها در روش دو ایستگاه ................................................ 74

  4-2-3 روش کار در روش دو ایستگاه .................................................................... 78

  4-3 مطالعه پوسته با استفاده از ترموگرافی لرزه ای .................................................... 79

  4-4 روش وارون سازی زلت ................................................................................. 83

  4-4-1 پارامتر سازی مدل ....................................................................................... 83

  4-4-2 ردیابی پرتو ............................................................................................... 86

  4-4-3 وارون سازی .............................................................................................. 88

  فصل پنجم : معرفی شبکه لرزه نگاری استان اصفهان و انتخاب مدل اولیه

  5-1 شبکه لرزه نگاری اصفهان ................................................................................ 94

  5-2 جمع آوری و انتخاب داده ها برای وارون سازی ............................................... 99

  5-3 انتخاب مدل اولیه ......................................................................................... 100

  5-4 تغییرات سرعت با عمق در پروفایلها .............................................................. 103

  5-5 پربندهای سرعت در عمقهای مختلف ............................................................. 106

  5-6 پربندهای عمق فصل مشترک لایه ها ............................................................... 111

  5-7 نتیجه گیری .................................................................................................. 114

  5-8 پیشنهادات ................................................................................................... 115

  منابع فارسی ......................................................................................................... 116

  منابع لاتین ........................................................................................................... 119

  چکیده لاتین.

  منبع:

  منابع فارسی :

  آقا نباتی، ع.، 1383، زمین شناسی ایران ، سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور .

  آمبرسیز، ن. ن.، ملویل، چ، پ.، 1370، تاریخ زمین لرزه های ایران، ترجمه ابوالحسن زاده، انتشارات آگاه .

  احمدی، گ.، همکاران، 1376، احتمال خطر زلزله در مناطق زمین ساختی ایران، نشریه زمین لرزه، سال دوم، شماره چهارم .

  اسلامی،ع، ا.، 1351، بررسی عمق پوسته‌ی زمین در غرب وجنوب غربی فلات ایران و سرعت انتشارامواج طولی. نشریه تحقیقاتی زمین و فضا. سال اول، شماره دوم، صفحه 11-1.

  افتخار نژاد، ج.، 1359، تفکیک بخش های مختلف ایران از نظر وضع ساختمانی در ارتباط با حوزه های رسوبی. نشریه انجمن نفت، شماره 82، ص 19-28.

  انزابی، ع.، 1360، سرعت انتشار امواج Pn در زیر پوسته و ضخامت آن در مناطق تبریز و تهران، ن، فیزیک زمین و فضا، جلد 10، شماره 1-2، صفحه 44-41.

  بربریان، م.، قریشی، پ.، ارژنگ، ر.، مهاجر اشجعی، الف، 1364، پژوهش و بررسی ژرف نوزمین ساخت، لرزه زمین ساخت و خطر زمین لرزه، گسلش در گستره تهران و پیرامون (پژوهش و بررسی لرزه زمین ساخت ایران زمین : بخش پنجم )، گزارش شماره 56 سازمان زمین شناسی کشور .

  بربریان، م.، 1362، پژوهش وبررسی لرزه‌ زمین ساخت ایران زمین. سازمان زمین شناسی کشور، گزارش شماره 52.

  بهمن پور خالصی، غ.، 1374. مطالعه سرعت Pn در فلات ایران با روش یک دستگاه و دو ایستگاه. پایان نامه کارشناسی ارشد ژئوفیزیک دانشگاه تهران .

  پدرامی، م.، 1358، چینه شناسی، زمین شناسی و حرکات کوهزائی اواخر سنوزوئیک ایران، گزارش شماره 56، سازمان زمین شناسی کشور .

  پور کرمانی، م.، 1377، لرزه خیزی ایران، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی .

  جوادی، ف.، 1379. مقطع نگاری لرزه‌ای سه بعدی برای تعیین ساختار سرعتی پوسته و جبه بالایی در منطقه تهران با استفاده از زلزله های محلی. پایان نامه کارشناسی ارشد ژئوفیزیک ، موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران .

  درویش زاده، ع.، 1370، زمین شناسی ایران. نشر دانشگاه امروز، تهران .

  زندی‌فر، ح.، 1377، مطالعه‌ی ساختمان سرعتی پوسته به روش توموگرافی زلزله‌های محلی و کاربرد آن در منطقه شمال غرب ایران با استفاده از داده‌های شبکه‌ی محلی آذربایجان .پایان نامه کارشناسی ارشد ژئوفیزیک، موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران .

  قاسمی، م. ر.، قرچی، م.، نواب‌پور، پ.، فریدی، م.، حقی پور، ن.، رضائیان، م.، 1381، بررسی زمین ساخت و لرزه زمین ساخت بلوک طبس .

  مویذنی، م.، 1379، تعیین سرعت امواج S,P در ایران مرکزی با استفاده از داده های شبکه تله متری یزد. پایان نامه کارشناسی ارشد ژئوفیزیک دانشگاه تهران .

  میرزایی، م.، قیطانچی، م.، 1381. مطالعه پوسته درمنطقه شمال غرب ایران با استفاده از وارون سازی داده‌های زلزله. مجله علوم دانشگاهی تهران. جلد بیست و نهم (1382)، شماره 1. صفحه 140-119.

  نبوی، م. ح.، 1355، دیباچه ای بر زمین شناسی ایران. انتشارات سازمان زمین شناسی کشور. ص 109.

  .

ثبت سفارش
عنوان محصول
قیمت