پایان نامه بررسی نقش دولت در زمینه سازی توسعه فن آوری اطلاعاتی با مطالعه موردی ایران1370-1384

تعداد صفحات: 246 فرمت فایل: word کد فایل: 10001289
سال: 1386 مقطع: مشخص نشده دسته بندی: پایان نامه مهندسی فناوری اطلاعات IT
قیمت قدیم:۳۱,۲۰۰ تومان
قیمت: ۲۹,۱۰۰ تومان
دانلود مقاله
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه پایان نامه بررسی نقش دولت در زمینه سازی توسعه فن آوری اطلاعاتی با مطالعه موردی ایران1370-1384

  پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

  رشته تحصیلی:

  روابط بین الملل                                                                         

  توسعه فناوری ارتباطات و اطلاعات و نگرش نوین به این توسعه از طریق مکانیسم اینترنت و صفحات وب متغیر‌های جدیدی را در زندگی جاری جامعه ایرانی در طول دهه اخیر پدید آورده که بر استراتژی برنامه‌های اقتصادی و اجتماعی دولت جمهوری اسلامی تأثیر گذار شده است. این تغییر و دگرگونی مبتنی بر شیوه‌های ارتباطی و بهره‌جویی از گونه‌های این ارتباط در فضای مجازی با انعکاس نظریات متنوع است. تغییرات مزبور چالش‌های چندی را برای سیاستگزاران اجرایی در جامعه اندیشمند و به نحو طبیعی در ساختار فرهنگی، فنی و شکوفایی اقتصادی فراهم آورده که با موازین فعلی اقتصاد صنعتی دولت در تقابل واقع شده و بر این قرار بسیاری از متفکرین مسائل اجتماعی سعی در همگرایی این موضوع با فرصتهای حاصله دارند. تغییر در مبانی سنن اطلاعاتی موجبات ظهور روش‌های جدیدی از تبادل نظریات در تکوین توسعه ملی را فراهم آورده که با توجه به سازگاری نوین طرح‌های ملی در چارچوب فناوری ارتباطات و اطلاعات قابلیت همخوانی دارد. بر این مبنا انطباق این سیاستگزاری با توجه به جامعه ایرانی از منظر دولت جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر فرایند و مفهوم نوینی از توسعه اجتماعی تلقی می‌شود که در بخش‌های مختلف این پایان نامه   مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.

  با توجه به حیطه نظارت وگستره قلمرو دولت در جامعه وامکانات مادی ومعنوی که در اختیار دارد تا چه حد توانسته است بستر علمی وفرهنگی واجتماعی برای ورود کشور به عصر اطلاعات وارتباطات و استفاده از فن آوری اطلاعات  فراهم کند

          ثانیاً اقداماتی که دولت در زمینه توسعه شبکه های رایانهای واینترنتی وتعامل با شهروندان از طریق سیستم های الکترونیکی انجام داده است بصورت کار بردی بررسی شود

      ثالثاً امروزه فراگیر شدن استفاده از فن آوری های اطلاعاتی وارتباطاتی نظیر اینترنت وپست الکترونیکی منجر به تشکیل سازمان های نوین شده که با اشکال سنتی متفاوت است لذا تکنولوژی اطلاعات برای موفقیت در برنامه های توسعه اقتصادی وسیاسی واجتماعی ضرورت دارد بنابر این برای توفیق کشور در عرصه های اطلاعات وتجهیز لوازم آن حیاتی است 

  توسعه فناوری ارتباطات و اطلاعات و نگرش نوین به این توسعه از طریق مکانیسم اینترنت و صفحات وب متغیر‌های جدیدی را در زندگی جاری جامعه ایرانی در طول دهه اخیر پدید آورده که بر استراتژی برنامه‌های اقتصادی و اجتماعی دولت جمهوری اسلامی تأثیر گذار شده است. این تغییر و دگرگونی مبتنی بر شیوه‌های ارتباطی و بهره‌جویی از گونه‌های این ارتباط در فضای مجازی با انعکاس نظریات متنوع است. تغییرات مزبور چالش‌های چندی را برای سیاستگزاران اجرایی در جامعه اندیشمند و به نحو طبیعی در ساختار فرهنگی، فنی و شکوفایی اقتصادی فراهم آورده که با موازین فعلی اقتصاد صنعتی دولت در تقابل واقع شده و بر این قرار بسیاری از متفکرین مسائل اجتماعی سعی در همگرایی این موضوع با فرصتهای حاصله دارند. تغییر در مبانی سنن اطلاعاتی موجبات ظهور روش‌های جدیدی از تبادل نظریات در تکوین توسعه ملی را فراهم آورده که با توجه به سازگاری نوین طرح‌های ملی در چارچوب فناوری ارتباطات و اطلاعات قابلیت همخوانی دارد. بر این مبنا انطباق این سیاستگزاری با توجه به جامعه ایرانی از منظر دولت جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر فرایند و مفهوم نوینی از توسعه اجتماعی تلقی می‌شود که در بخش‌های مختلف این پایان نامه   مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.

  الف : بیان مسئله و تعریف آن

   

      برنامه «توسعه کاربری فنّاوری اطّلاعات و ارتباطات ایران» (تکفا) اولین برنامه فراگیر ملی در بکارگیری یک فنّاوری پیشرفته برای توانمند‌سازی کلیه بخش‌های کشور در جهت رشد و توسعه و ارایه خدمات بهتر و نوین به مردم می باشد، این برنامه در کلیه قلمرو‌ها از جمله آموزش‌وپرورش، آموزش عالی، بهداشت و درمان، تجارت و انواع خدمات دولتی و..... می‌باشد. مشابه این برنامه در اغلب کشور‌های جهان با هدف دستیابی به رشد و توسعه سریعتر و پایدار در طی دهه اخیر بر پا شده است و علیرغم مشکلات بسیار زیاد در اجرای این برنامه‌ها هر روز اعتبارات بیشتری را به آن اختصاص   می دهند تا زمینه رشد خود را تقویت نمایند.

          روند تحولات فعلی ادامه تحولات کلان تاریخی بشر است. تحول انقلاب کشاورزی به انقلاب صنعتی و سپس به انقلاب اطلاعاتی گسترده‌تر از آن است که بتوان آن را دستاورد گروهی خاص قلمداد کرد. همانطور که انقلاب کشاورزی دستاورد مستقیم تمدنهای خاور میانه و نتیجه کل میراث بشری بود که بعدا عالمگیر شد و دیگر متولی خاصی ندارد، انقلاب اطلاعاتی نیز نتیجه طرح و برنامه خاصی نیست. پیشتازان آن همه جایی و هیچ جایی هستند. طبقه تازه و ارباب رایانه به مرز خاصی تعلق ندارد. از طرفی، اگر تولید تمدن کشاورزی به زمین وابسته بود و تولید صنعتی به سرمایه و مواد خام، که همه تمام شدنی است، تولید تمدن اطلاعاتی به نبوغ، ابتکار و خلاقیت بشری وابسته است. نیروی کار از یک سو پایان ناپذیر است و از سوی دیگر، برخلاف سرمایه و زمین، معادله جمع جبری صفر برآن حاکم نیست که نفع یکی زیان دیگری باشد، پرسش اختصاصی راجع به ایران این است که با این پدیده و عصر جدید چگونه باید برخورد کردونقش دولت در بسترزائی آن در جامعه ایران  چگونه باید باشد ؟

  ب) بررسی پیشینه و ادبیات تحقیق

  در مورد بررسی نقش دولت در زمینه سازی توسعه فن آوری اطلاعاتی با مطالعه موردی ایران بصورت پراکنده مورد بررسی قرار گرفته است که در این زمینه می توان به تالیفات, مقالات و به شرح زیر اشاره نمود:

  از جمله می توان به پایان نامه آقای علیرضا سمیعی ، در دانشکده حقوق علوم سیاسی دانشگاه تهران ((1379)) با عنوان «نقش دولت وجامعه مدنی در فرایند توسعه در ایران در سال 1357 تا 1378 » اشاره کرد .

  و نیز پایان نامه دیگر به پارادوکس های دولت تحصیلدار در ایران  می پردازد که نوشته  آقای حمید قلی  از دانشکده تربیت مدرس است که  در سال ((1380))دفاع شده  است و نیز پایان نامه دیگر تحت عنوان راهبردها وراهکارهای پیاده سازی دولت الکترونیک در ایران است که  نوشته  آقای مهدی غضنفری   از دانشکده علم وصنعت ایران  است که  در سال ((1381))دفاع شده  است

   

  ج) هدف پژوهش:

  با توجه به حیطه نظارت وگستره قلمرو دولت در جامعه وامکانات مادی ومعنوی که در اختیار دارد تا چه حد توانسته است بستر علمی وفرهنگی واجتماعی برای ورود کشور به عصر اطلاعات وارتباطات و استفاده از فن آوری اطلاعات  فراهم کند

          ثانیاً اقداماتی که دولت در زمینه توسعه شبکه های رایانهای واینترنتی وتعامل با شهروندان از طریق سیستم های الکترونیکی انجام داده است بصورت کار بردی بررسی شود

      ثالثاً امروزه فراگیر شدن استفاده از فن آوری های اطلاعاتی وارتباطاتی نظیر اینترنت وپست الکترونیکی منجر به تشکیل سازمان های نوین شده که با اشکال سنتی متفاوت است لذا تکنولوژی اطلاعات برای موفقیت در برنامه های توسعه اقتصادی وسیاسی واجتماعی ضرورت دارد بنابر این برای توفیق کشور در عرصه های اطلاعات وتجهیز لوازم آن حیاتی است

  د) پرسشهای پژوهش

     روند تحقیق و تلاش علمی و سازماندهی پژوهش به منظور پاسخگویی به سوال اصلی و فرعی ذیل صورت می گیرد ؟

  1) دولت درایران چه نقشی در توسعه فن آوری اطلاعاتی دارد

  ه) فرضیه های تحقیق :

    1 - فرضیه اصلی:  دولت نقش محوری در توسعه فن آوری اطلاعات در ایران  دارد

  2-  فرضیه فرعی : دولت  هیچ نقش  اساسی و محوری در توسعه فن آوری اطلاعات در ایران  ندارد

  ( به خاطردولتی بودن اقتصاد یا سیطره دولت برفضای اقتصادی  وفرهنگی یا به خاطر ساخت دولت رانتیه چنین وضعیتی وجود دارد)

   

  و) تعاریف نظری و عملیاتی مفاهیم و متغیرها:

          متغیرهای مستقل و وابسته که در این پایان نامه بکار گرفته شده است عبارتند از

  دولت، که به عنوان متغیر مستقل مطرح شده است

   توسعه فن آوری اطلاعاتی، که به عنوان  متغیر وابسته مطرح شده است  

   در این پژوهش به ترتیب با مفاهیم  دولت و توسعه و فن آوری اطلاعات ارتباط دارم که هر کدام بصورت موردی تعریف می گردند.

  1- دولت :” گروه  انسانی  که در  درون  چهار چوب  فضایی معین  با هم تشکیل  جامعه ای  سیاسی می دهند که در آن  قدرت  متعالی  و بر تر  بر کلیه  اعضاء  و گروههای  اجتماعی  وابسته  به آن  جامعه  اعمال می شود و تشکیلات  معینی  اعمال  حاکمیت  و حفظ نظم عمومی  را  بر عهده  داشته  باشد  دولت را  تجسم می بخشد .

   

  2- توسعه : توسعه  پدیده ای  چند  وجهی  و دارای مفاهیم  سیاسی ،  اجتماعی  و اقتصادی  است . توسعه  روندی  در جهت نوسازی  به منظور  تغییر واقعیت  اجتماعی  موجود است . به  یک معنی توسعه را می توان به مانند فراگردی  نگریست که طی ان  شرایط  زندگی  بهبود می یابد . لیکن برای وقوع  چنین  رویدادی  باید  جریان آگاهانه  به قصد  انجام  دو وظیفه اصلی  بوجود آید.  اول  به کارمندانی  لایق  و مسول  که با کارائی و صرفه جوئی  قادر  به تامین  اهداف  توسعه  باشند ، تربیت شوند . دوم،  قوه  در ک و صلاحیت  مدیران  دولتی  بهبود یابد  و ضمناْ شهروندان به صورت شرکای  کارساز   در توسعه مالی در آیند .برای نیل به  این اهداف باید  توسعه اداری ، آموزشی  و سازمانی  توام  باپیشرفتهای سیاسی حقوقی، اجتماعی  و ... اقتصادی صورت گیرد .

  فن آوری اطلاعات: فن‌آوری اطلاعات (Information Technology - IT) مجموعه‌ای است از سخت‌افزار، نرم‌افزار، ارتباطات راه دور و محصولات هوشمند که یک یا ترکیبی از ۵ کارکرد زیر را ایفا می‌کند:


  -تبدیل اطلاعات از یک فرم به فرم دیگر Conversion
   ذخیره سازی اطلاعات Storage
   پردازش اطلاعات Processing
   مبادله اطلاعات Communication
  - همگرایی اطلاعاتConvergence

     فناوری اطلاعات (IT) به منظور افزایش سرعت و دقت فعالیتهای مختلف اجتماعی و اقتصادی و در نتیجه بالا بردن بهره وری آنها است؛ خصوصاً سازمانهایی که بخشهای مختلف آن در مناطق جغرافیایی پراکنده و دور از یکدیگر قرار گرفته­اند. و یا موسساتی که موظف به انجام کارهای متنوع و متعدد هستند، بسیاری از مشکلات خود را از طریق این فناوری رفع میکنند. فناوری اطلاعات به منزله یک سلاح و ابزار جدید برای فعالیت در جهان معاصر محسوب میشود که دم استفاده از آن انزوای کشور و در نهایت حذف شدن از جامعه جهانی را به دنبال خواهد داشت.  تجارب گوناگون سازمانهای مختلف در سطح دنیا نشان میدهد که فناوری اطلاعات به راحتی بسیاری از مشکلات سیستمهای اطلاعات محور را رفع میکند. فناوری اطلاعات قابلیت های زیادی در رفع مشکلات سازمانها دارد.

  فن آوری اطلاعاتی در تعریف محدودش به سخت افزارونرم افزار های کامپیوتری وبه مشخصات فیزیکی ITمانند الکترونیک ، دیجیتال ، چاپگر ،ارتباطات از را دور ، پردازشگر ها و غیره مربوط        می شود در تعریف جامع ، فن آوری اطلاعات به چگونگی استفاده از تجهیزات مربوط می شود یعنی کاربرد فن آوری برای تجارت ، جمع آوری داده ها وتولید اطلاعاتی  است .

      شاخص های اصلی برای فن آوری اطلاعات یا عملیاتی کردن فن آوری  در این پایان نامه عبارتنداز: 1- دولت الکترونیک 2- تجارت الکترونیک 3- بانکداری الکترونیک 4- نشر الکترونیک می باشد

   1-دولت الکترونیک:

        دولت الکترونیکی شیوه ای برای دولتها به منظور استفاده از فن آوری جدید می باشد که به افراد، تسهیلات لازم جهت دسترسی مناسب به اطلاعات و خدمات دولتی ،اصلاح کیفیت خدمات و ارائه فرصتهای گسترده تر برای شرکت در فرآیندها و نهادهای مردم سالار را فراهم می سازد. یا دولت الکترونیکی عبارت است از استفاده از تکنولوژی (فناوری )مخصوصا کاربردهای مبتنی بر وب سایتهای اینترنتی برای افزایش دسترسی و ارائه خدمات و اطلاعات به شهروندان شرکای تجاری ، کارکنان و سایر موسسات است ودولت الکترونیکی آغاز عصر مجازی یا موج چهارم است

   دولت الکترونیک به مفهوم استفاده سهل و آسان از فناوری اطلاعات به منظور توزیع خدمات دولتی بصورت مستقیم به مشتری ،به صورت 24ساعته و 7روز هفته می باشد.

  2- تجارت الکترونیک :

         تجارت الکترونیکی بر پردازش و انتقال الکترونیکی داده‌ها, شامل متن, صدا و تصویر مبتنی می‌باشد. تجارت الکترونیکی فعالیتهای گوناگونی از قبیل مبادله الکترونیکی کالاها و خدمات,‌ تحویل فوری مطالب دیجیتال, انتقال الکترونیکی وجوه, مبادله الکترونیکی سهام, بارنامه الکترونیکی, طرحهای تجاری, طراحی و مهندسی مشترک, منبع یابی, خریدهای دولتی, بازاریابی مستقیم و خدمات بعد از فروش را در بر می‌گیرد

   

  3- بانکداری‌ الکترونیک‌:

   

      بانکداری‌ الکترونیک‌ شامل‌ انواع‌ کانال‌های‌ ارتباطی‌ میان‌ بانک‌ و مشتری‌ حقیقی‌ و حقوقی می‌شود. برخی‌ از سرویس‌های‌ آن‌ شامل‌: 1- بانکداری‌ مبتنی‌ بر وب‌ و اینترنتی‌2- بانکداری‌ مبتنی‌ بر فناوری‌ تلفن‌های‌ همراه‌ 3- بانکداری‌ مبتنی‌ بر تلفنی‌ 4- بانکداری‌ کیوسکی‌ 5- بانکداری‌ به‌ کمک‌ فکس‌ 6- پیام‌ کوتاه‌ 7- بانکداری‌ مبتنی‌ بر دستگاه‌ خودپرداز 8- بانکداری‌ مبتنی‌ بر دستگاه‌های‌ 9 ح‌ج‌چ - بانکداری‌ مبتنی‌ بر کارت‌های‌ هوشمند و...می‌شود

   4- نشر الکترونیکی:

   نشر الکترونیکی فرایند تولید و اشاعه‌ی اطلاعات از طریق ابزار الکترونیکی را نشر الکترونیکی می‌گویند، که شامل آنچه که در محیط وب عرضه شده و نیز گونه‌های غیرچاپی مانند خبرنامه‌ی الکترونیکی، دیسک نوری، کتاب‌های الکترونیکی و سایر موارد مرتبط با این حوزه می‌شود.

   

  ز) روش تحقیق و گردآوری داده ها:

        در این تحقیق از روش توصیفی- تحلیلی استفاده شده است،از این رو ضمن بیان تعریف دولت ونقش آن در توسعه فن آوری  اطلاعاتی توضیح داده شده است . همچنین گردآوری داده ها به طور عمده از طریق روش های کتابخانه ای و اسنادی وسایت های اینترنتی صورت پذیرفته است. همچنین  از کتابخانه تخصصی وزارت امور خارجه و دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران و دانشگاه آزاد اسلامی کرج و دفتر مطالعات بنیاد شهید وامور ایثارگران  در تهران و سایتهای مختلف اینترنتی مطالبی مفید و شایان توجه جمع آوری شده است.

 • فهرست و منابع پایان نامه بررسی نقش دولت در زمینه سازی توسعه فن آوری اطلاعاتی با مطالعه موردی ایران1370-1384

    فهرست:

  فصل اول : کلیات تحقیق

  الف): بیان مسئله و تعریف آن

  ب)  : بررسی پیشینه و ادبیات تحقیق

  ج)  : هدف پژوهش

  د)  : پرسش اصلی پژوهش

  ه)  : فرضیه های تحقیق

  و)  : تعاریف نظری و عملیاتی مفاهیم و متغیرها

  ز)  : روش تحقیق و گردآوری داده ها

  ح)  : حدود و قلمرو پژوهش

  ط)  : موانع، مشکلات و محدودیتهای تحقیق

  ی)  : سازماندهی پژوهش

  فصل دوم: چهارچوب نظری

  گفتار اول :  مباحث مفهومی و نظری  توسعه

  صفحه

  صفحه

  1

  2

  3

  3

  3

  3

  4

  6

  7

  7

  7

  9

  10

  الف : مروری بر مباحث نظری  پیرامون توسعه

  الف - 1: نظریات  توسعه ( رهیافت نوسازی )

  الف-2- : نظریات  وابستگی ( رهیافت  رادیکال)

  ب : مباحث نظری پیرامون دولت ونقش آن در فرایند توسعه

  ب-1-: دولت و روند توسعه  در جوامع اروپائی

  ب-2-: دولت و روند توسعه  در کشور ای پیرامون

  گفتار دوم : دیدگاه های مختلف پیرامون  ماهیت  دولت درجهان سوم

  الف:حمزه علوی و نظریه استقلال نسبی  دولت در جوامع پیرامونی

  ب  : تیلمان اورس و نظریه دولت پیرامونی

  ج  :اودانل و نظریه دولت اقتدار گرای دیوان سالار

  د  :خاورمیانه و الگوی دولت رانتیر

  گفتار سوم : مباحث نظری ومفهومی اطلاعات وفناوری

  الف : اطلاعات

  الف -1 : ضرورت اطلاعات :

  الف -2 : ارزش اطلاعات :

  11

  11

  13

  16

  17

  19

  24

  25

  28

  30

  31

  35

  36

  36

  37

  الف -3 : معیار ها ی مفید بودن اطلاعات

  الف -4 :سازماندهی اطلاعات:

  الف -5 : مشخصات عصر  اطلاعات

  الف -6 : عصر اطلاعات عصر دگرگونی ها

  ب  : فن آوری اطلاعات

  ب -1- :اجزاء فن آوری اطلاعات:

  ب-1-1- :کامپیوتر

  ب-1-2- : شبکه های ارتباطی

  ب-1-3- : معلومات خاص

  ج : وظایف فن آوری اطلاعات

  ج -1- : فواید فن آوری اطلاعات 

  گفتار چهارم:مباحث نظری ومفهومی دولت الکترونیک

  مقدمه:

  تعاریف و مفاهیم دولت الکترونیک

  فصل سوم: تاریخچه سیر توسعه اطلاعات در جهان

  37

  38

  38

  39

  40

  41

  41

  43

  43

  44

  45

  47

  48

  50

  52

  گفتاراول

  الف :  تاریخچه

  الف-1-  : موج اول: عصر کشاورزی

  الف -2-  : موج دوم:  عصر صنعت

  الف -3- : موج سوم؛ عصر اطلاعات

  الف -4- : موج چهارم؛ عصر مجازی

  گفتار دوم: ارتباطات ونقش آن در توسعه

  الف :ارتباطات و توسعه

  ب   :ارتباطات سلطه بخش یا ارتباطات توسعه بخش

  ب-1- : ارتباطات توسعه بخش (خوش بینانه)

  ب-2- : ارتباطات سلطه بخش (بدبینانه)

  ب-3- : اینترنت

  ب-3-1- : کارکردهای اینترنت

  ب-3-2- : خدمات اینترنت

  ب-3-3- : اینترنت و توسعه

  53

  54

  55

  55

  56

  58

  61

  62

  62

  63

  63

  63

  64

  64

  65

  ب-3-3-1- : توسعه فرهنگی و اینترنت

  ب-3-3-2- : توسعه اجتماعی و اینترنت

  ب-3-3-3- : توسعه سیاسی و اینترنت

  ب-3-3-4- : توسعه اقتصادی و اینترنت

  گفتار سوم :  توسعه فناوری اطلاعات

  الف : توسعه فناوری اطلاعات

  الف-1- : ابعاد توسعه فناوری اطلاعات

  الف-2- : فناوری اطلاعات ومزیتهای جدید

  الف-3- : فناوری اطلاعات در سایر کشورها

  گفتار چهارم :  چالش های اصلی توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات درایران و جهان سوم

  الف :  چالش های اصلی توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در ایران

  الف-1- : چالش های فرهنگی توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات (مدیران و توده مردم)

  الف-2- :  چالش نیروی انسانی آموزش، پژوهش و اشتغال

  الف-3-  : چالشهای زیر ساختی (مخابراتی، تجاری،حقوقی، امنیتی و غیره)

    الف-4- : بازار، تقاضا و سرمایه گذاری

  65

  66

  67

  67

  70

  71

  71

  72

  75

  77

  78

  78

  78

  79

  80

  ب :  چالش های کشور های  جهان سوم در عصر اطلاعات و ارتباطات

  فصل چهارم : ایران و فناورى اطلاعات و ارتباطات

  مقدمه

  گفتار اول : فناورى اطلاعات و ارتباطات در ایران

  الف : قانون برنامه چهارم توسعه درباره فناورى اطلاعات در ایران

  الف -1- : توسعه ((ICT فناوری ارتباطات و اطلاعات در ایران

  الف-1-1- : محورهای برنامه توسعه ملیICT

  الف-1-2- : محورهای اصلی اهدافICT

  الف -2- :  توسعه کاربری فنّاوری اطّلاعات و ارتباطات ایران(تکفایک )

  الف-3- : توسعه کاربری فنّاوری اطّلاعات و ارتباطات ایران(تکفادو )  

  ب : نقش دولت جمهوری اسلامی ایران در توسعه فن آوری اطلاعات در ایران

  ب -1- : وظایف وزارت ارتباطات وفناوری اطلاعات در ایران

  ب-2- : مسائل اساسی توسعه فن آوری  اطلاعاتی در ایران

  ب-3- : فایده توسعه فن آوری اطلاعاتی برای ایران

  ب-4- : نگرش نوین به زیر ساخت‌های توسعه فن آوری اطلاعاتی در ایران  

  81

  84

  85

  87

  90

  91

  91

  91

  93

  96

  98

  101

  102

  104

  105

  ب-5- : استراتژی‌ دولت جمهوری اسلامی ایران در بنیاد وتوسعه فن آوری اطلاعاتی

  ب-6- : چشم انداز توسعه فناوری اطلاعات در ایران

  گفتار دوم: مدیریت فناوری اطلاعات در ایران

  الف : مدیریت فناوری اطلاعات در ایران

  الف-1- : گروه تشکیلات 

  الف-2- : گروه بودجه

  الف-3- : گروه توسعه مدیریت ، آموزش و بهسازی، بهره وری و نکریم ارباب رجوع

  گفتار سوم :  انجمن شرکت های انفورماتیک ایران

  مقدمه

  الف   : اهداف

  الف -1- : همکاری با دولت

  الف-2- : همکاری‌های خارجی

  ب    : ارکان انجمن

  ب-1- : اهم فعالیت کمیته‌های انجمن

  ب-1-1- : کمیته نرم‌افزار

  106

  108

  109

  110

  111

  112

  112

  114

  115

  115

  116

  116

  116

  117

  117

  ب-1-2- : کمیته سخت افزار

  ب -1-3- : کمیته اینترنت

  ب-1-4- : کمیته رفاه صنفی

  ب-1-5- : کمیته اطلاع‌رسانی و امور بین‌الملل

  ب-1-6- : پایگاه اطلاع‌رسانی انجمن (Website  )

  ب-1-7- : کمیته حل اختلاف

  فصل پنجم :دولت الکترونیک وایران

  گفتاراول: دولت الکترونیک

  الف : دولت الکترونیک

  الف-1- : موضوعها دولت الکترونیک

  الف-2- : اهداف دولت الکترونیک

  الف-3- : الزامات دولت الکترونیک

  الف-4- : پشنیازهای دولت الکترونیک

  الف-5- : ساختار دولت الکترونیک

  الف-6- : کاربردها  و رویکردهای دولت الکترونیک

  118

  119

  119

  120

  121

  121

  123

  124

  125

  125

  128

  130

  132

  134

  136

  ب : جنبه های مختلف  دولت الکترونیک

  ب-1- : دولت الکترونیک  از دید  شهروندان

  ب-2- : دولت الکترونیکی از دید بخش دادو ستد

  ب-3- : دولت الکترونیک از دید دولت

  ج :مدلهای ارزیابی دولت الکترونیکی

  ج-1- :  مدلی برای ارزیابی دولت الکترونیکی در کشورها

  ج-2- : مدلهای پیاده سازی دولت الکترونیک

  ج-3- : مدلهای سازمان ملل، لاینه و لی و گروه گارتن برای پیاده سازی دولت الکترونیکی

  د-: مراحل پیاده سازی دولت الکترونیکی

  د-1- : پیاده‌سازی موفق دولت الکترونیک گفتار دوم

  ه : معایب و چالش های استقرار دولت الکترو نیکی

  گفتار دوم

  الف : دولت الکترونیک در ایران

   الف-1- :  چشم انداز دولت الکترونیکی درایران

   الف-2- :  نیاز های کشور درزمینه پیاده سازی دولت الکترونیکی در ایران

  138

  142

  146

  147

  149

  152

  153

  155

  159

  161

  161

  163

  164

  164

  164

   الف-3- : اهداف دولت الکترونیکی درایران

   الف-4-:راهبردهای پیاده سازی دولت الکترونیکی درایران

  گفتار سوم:تحقق دولت الکترونیکی در ایران

  الف :اتوماسیون فعالیتهای اختصاصی

  ب :اتوماسیون فعالیتهای عمومی

  ج : فراگیرنمودن بهره‌گیری از شماره ملی و کد پستی

  د : سازکارهای هدایت و هماهنگی در اجرای مصوبه

  ه : آموزش کارکنان دولت در زمینه فنآوری اطلاعات

  فصل ششم:تجارت الکترونیک،بانکداری الکترونیک و نشرالکترونیک

  گفتاراول : تجارت الکترونیکی

  الف : تجارت الکترونیکی چیست

  الف-1- : قدمت تجارت الکترونیکی

  الف-2- : تجارت الکترونیکی در جهان امروز

  ب :مزایای استفاده از تجارت الکترونیکی

  ب-1- : بستر مناسب اطلاعاتی و ارتباطی

  164

  165

  171

  172

  172

  173

  174

  175

  178

  179

  180

  180

  181

  181

  181

  ب-2- : حذف نسبی واسطه ها

  ب-3- : افزایش قدرت خریداران و پیدایش بازارهای جدید برای تولید کنندگان

  ب-4- : سفارشی کردن محصولات و خدمات پشتیبانی قوی

  ب-5- : پیدایش مؤسسات اقتصادی نوپا و رقابت سراسری

  گفتار دوم :

  الف: مدل‌های گوناگون تجارت الکترونیکی

   الف-1- : مدل B2B

   الف-2- : مدل‌های B2C وC2B

     الف-3- : مدل C2C

    الف-4- : مدل‌های در ارتباط با دولت

  ب :منظرهای  تجارت الکترونیکی

    ب-1- : حجم مبادلات الکترونیکی و سرعت گسترش آن

    ب-2- : گریزناپذیر بودن تجارت الکترونیکی

    ب-3-: تجریه کشورها در زمینه سیاست تجارت الکترونیکی

    ب-3-1- : اتحادیه اروپایی

  182

  182

  183

  183

  185

  186

  186

  187

  187

  188

  190

  190

  191

  192

  192

   ب-3-2- : کشورهای آسه آن

  ج : توجیه اقتصادی راه اندازی تجارت الکترونیکی در کشور

  ج-1- : منافع

  ج-2- : هزینه‌ها

  د : موانع و چالشها راه اندازی تجارت الکترونیکی در کشور

  ه : رویکرد دولت جمهوری اسلامی ایران تجارت الکترونیکی

  گفتار سوم :

  الف : بانکدای‌ الکترونیک

  ب   : بانکداری‌ الکترونیک‌ در ایران‌

  ب-1- : لزوم‌ ایجاد اتوماسیون‌ بانکی‌ در ایران

  ب-2- : اهداف‌ اتوماسیون‌ بانکی‌ در ایران

  ب-3- : اتوماسیون‌ جامع‌ بانکی‌ در ایران‌

  ج   :مرکز شتاب

  ج-1- : وظایف‌ سیستم‌ شتاب

  ج-2- : شکل‌گیری‌ شبکه‌ شتاب‌ از آغاز تا امروز

  193

  193

  193

  194

  195

  195

  197

  198

  198

  199

  199

  200

  202

  203

  203

  ج-3- : مزایای‌ شبکه‌ شتاب

  ج-4- : شتاب‌ از زبان‌ آمار

  د    :   نشر الکترونیکی

  نتیجه گیری

  پیشنهادات و توصیه های پایان نامه

  منا بع وماخذ

  .

  منبع:

  ندارد.

ثبت سفارش
عنوان محصول
قیمت